ഈ ആപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതു പാസ്സ്‌വേർഡുകളും ധൈര്യമായി മറക്കാം.. | If you have this app, you can forget any passwords

 


ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സാപ്പ്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, മെസ്സഞ്ചർ, ടെലഗ്രാം, ജീമെയിൽ, ട്വിറ്റെർ അങ്ങനെ എത്രയെത്ര അക്കൗണ്ടുകളാണ് ഓരോ ആപ്പുകളിലും സർവീസുകളിലും മറ്റുമായി നമുക്കുള്ളത്. ഏതെല്ലാം ആപ്പുകളിൽ എത്ര പാസ്‌വേഡുകളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പോലും  പലപ്പോഴും ഓർമയിൽ ഉണ്ടാവാറില്ല. ഇനി ഇവയുടെയെല്ലാം യൂസർ നെയിം, പാസ്സ്‌വേർഡ് എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ ഓർത്തുവെക്കുക എന്നത് പലപ്പോഴും അതിലും കഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ്.
Often, it's almost impossible to remember dozens of passwords, so many people use the same password again and again across websites. This is a very dangerous thing. If one of those websites is hacked, all accounts that use the same password will be hacked.


Here is the relevance of this app. This app is enough to keep all the passwords secure. You can save all your passwords here. Except for the password of this app. You need to keep it safe in your memory. This app is a password manager and password generator that locks your passwords and personal information in a secure vault.


LastPass is a password manager and password generator that locks your passwords and personal information in a secure vault. From your LastPass vault, you can store passwords and logins, create online shopping profiles, generate strong passwords, track personal information in notes, and more. All you have to do is remember your LastPass master password, and LastPass will autofill web browser and app logins for you. 


Stop getting locked out of your online accounts or struggling with frustrating password resets. Let LastPass remember your passwords for you, and keep you safe online.


NEW TO LASTPASS?


Download LastPass now and get the protection you need for your online information. You can use LastPass on one device type (Computer or Mobile) for free. Unlimited device type access is available with LastPass Premium or Families.- Store usernames and passwords for all of your online accounts securely in your LastPass encrypted vault.
- For Android Oreo and future OS releases, LastPass will automatically save usernames and passwords to the vault as you visit each site and app.
- Passwords will automatically fill in for you as you visit sites and apps, so you never need to remember them again. Only remember your LastPass master password and forget the rest.


- With automatic device sync, anything you save on one device is instantly available on other devices.
- Securely store information like credit card numbers and health insurance cards in the encrypted vault.
- Log in with your fingerprint for simple, secure access to everything in LastPass.
- Safely and conveniently share passwords with others, such as the cable login or WiFi password.
- Create secure passwords in one click with the built-in password generator.
- Multi-factor authentication secures your password vault to add a second layer of protection on your account.


LastPass never has the key to your encrypted data, so your information is available to you, and only you. Your vault is encrypted with bank-level, AES 256-bit encryption.
Get more with LastPass Premium:


- Unlimited device type access


- Unlimited sharing of passwords, items and notes


- 1GB encrypted file storage


- Premium multi-factor authentication like YubiKey


- Personal support


- Desktop fingerprint authentication


DOWNLOAD ANDROID APP


DOWNLOAD iOS APP

3 Comments

 1. Play for Real Money at an Online Casino with
  Play for Real Money at an Online Casino with Bonus Rounds, Free Spins, and No Deposit 메리트카지노 Bonuses at Sign Up Bonus หารายได้เสริม to claim your $10 free 1xbet sign up bonus.

  ReplyDelete
 2. Live Casino (H2H) - Jordan's Arabia23 Retro
  The casino features Air Jordan 14 Retro a collection of casino slots, poker, roulette and nba매니아 live dealer games. All งานออนไลน์ from your desktop. Download discount air jordan 23 shoes online the 토토사이트 H2H client for free.

  ReplyDelete
 3. NoVCasino Casino - NOVCASINO.COM
  NoVCasino.com offers a 바카라 no deposit bonus of novcasino 100% up to €150. No Deposit gri-go.com Bonus is given to new 메이피로출장마사지 players only. No deposit bonuses expire

  ReplyDelete

Post a Comment

Previous Post Next Post